ผู้บริหาร

นายธีรวัช อุดคำมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจเว็บไซต์ของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/10/2020
ปรับปรุง 28/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 395984
Page Views 486586
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม วังงิ้ว ดงเจริญ 056-904459
2 โรงเรียนตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน
3 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน 641916
4 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วังสำโรง ตะพานหิน 056619940
5 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ 056619968
6 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรัง บึงนาราง 056039780
7 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองหลุม วชิรบารมี 056692255
8 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา หนองพระ วังทรายพูน 056-619855
9 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม สามง่าม
10 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ฆะมัง เมืองพิจิตร 056697251
11 โรงเรียนวังกรดพิทยา บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร 056-685255
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในเมือง เมืองพิจิตร
13 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ท่าขมิ้น โพทะเล 056-601186
14 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่าเสา โพทะเล 0864413474
15 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา บางคลาน โพทะเล 056-030-387