ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เวลา 8.00 - 12.00 น. เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานภายในโรงเรียน แนวปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรี
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
ในวันอังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เข้าร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาดอำเภอ วังทรายพูน เหล่าสภากาชาดจังหวัดพิจิตร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขใจที่ได้เป็นผู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธีรวัช อุดคำมี ผู้อํานวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอวังทรายพู
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ต้อนรับคุณครูพิมลพรรณ สำเภาล่อน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และคุณครูเบญญาภา สระทองอ้อย ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยาได้มอบทุนการศึกษาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแก่นักเรียน โดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี เป็นผู้มอบ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กราบขอบพระคุณพระพิสัยนิมมานการ เจ้าอาวาสวัดดงพลับ และหลวงพี่ ที่มีเมตตา ขอบคุณผู้มีจิตเมตตา และขอบคุณคณะครู นักเรียนที่ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถของนักเรียนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 65
ในวันอังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยครูวิราตรี บุญเชย หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนใส่ทรายอะเบทตามจุดต่าง ๆ ที่มีน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่ทำให้ยุงไปวางไข่เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
ในวันอังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนได้ออกมารณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จากนั้นท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ และข้อดีของการไม่สูบบุหรี่
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
ในวันจันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยครูวิราตรี บุญเชย หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลวังทรายพูน อ.วังทร
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 65
วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม 2565 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผอ.สพม.พิจิตร ศน.ชาญนรงค์ อินอิว และ นายจิรสิน ศรีสังค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาท คำแนะนำและให้กำลังใจแก่นักเรียนหน้าเสาธง เนื่องในวันเปิดเรียนวันแรกของเทอม 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
ในวันศุกร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี ครูอังคณา ภูมินทอง หัวหน้างานแผนงาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมการติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อปรึกษาและแส
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ในวันศุกร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยครูสายัณห์ อ่างบุญตา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูที่ปรึกษา ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ในวันวันพุธ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2565 นำโดยครูสายัณห์ อ่างบุญตา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี ให้ออก ติดตามนักเรียนที่กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
ในวันจันทร์-อังคารที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรน โฮเทล แอนด์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยครูสายัณห์ อ่างบุญตา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 65
วันจันทร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 กำนันเทียนชัย เจียมศรีชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนกองทุนหมู่บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 2 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร สนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงพัฒนาระบบเครื่องทำน้ำดื่มสำหรับนักเรียน เป็นเงินจำนว
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
ในวันจันทร์ ที่ 18 เดือน เมษายน 2565 นำโดยทานผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยครูที่ปรึกษา ได้ออกกำกับ ติดตามนักเรียนติด 0, ร และนักเรียนที่กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยคุณครูสายัณห์ อ่างบุญตา หัวหน้าฝ้ายวิชาการและงานแนะแนว คุณครูนฤมล บรรดาศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ได้มอบทุนการศึกษาระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 65