ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 พ.ย. 2565 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี ได้ให้โอวาท และกล่าวต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียนวันแรก
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 คุณครูนฤมล บรรดาศักดิ์ ได้พานักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกยิงปืนตามหลักสูตร โดยมีท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี เดินทางไปให้กำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนวังกรดพิทยา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมีได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในเรื่องระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA พร้อมด้วยครูอังคณา ภูมินทอง และครูมานิตา ยอดบุษดี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA (Digital Performance Appraisal) ณ ห้อง
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
นำนักเรียนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา รับทุนการศึกษา จำนวน 52 ทุน จากท่านพระครูพิสัยนิมมานการ เจ้าอาวาสวัดดงพลับ และคุณสิทธิพงศ์ - คุณสายคำ - น.ส.พัชรา ปิ่นเพชร ณ วัดดงพลับ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
ในวันจันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม 2565 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ได้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา นำโดยนางนฤมล บรรดาศักดิ์ ได้รับมอบหมายจากนายธีรวัช อุดคำมีผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งเ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ในวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสุาวทัศนีย์วรรณ วงวาด นางสาว สุพิชฌา พูลสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เข้าร่วมกิจกรรมรับเกียรติบัตรเชิด ซูเกียรติที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 และโครงการรณรงค์สร้
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ในวันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 4-5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ทรายแก้วเกมส์” ณ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
ในวันเสาร์ ที่ 23 เดือน กรกฎาคม 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 65
ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เวลา 8.00 - 12.00 น. เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานภายในโรงเรียน แนวปฏิบัติร่วมกันของโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรี
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
ในวันอังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน 2565 นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เข้าร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาดอำเภอ วังทรายพูน เหล่าสภากาชาดจังหวัดพิจิตร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขใจที่ได้เป็นผู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธีรวัช อุดคำมี ผู้อํานวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา นําคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอวังทรายพู
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ต้อนรับคุณครูพิมลพรรณ สำเภาล่อน ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และคุณครูเบญญาภา สระทองอ้อย ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยาได้มอบทุนการศึกษาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแก่นักเรียน โดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี เป็นผู้มอบ
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กราบขอบพระคุณพระพิสัยนิมมานการ เจ้าอาวาสวัดดงพลับ และหลวงพี่ ที่มีเมตตา ขอบคุณผู้มีจิตเมตตา และขอบคุณคณะครู นักเรียนที่ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถของนักเรียนโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 65
ในวันอังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยครูวิราตรี บุญเชย หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนใส่ทรายอะเบทตามจุดต่าง ๆ ที่มีน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่ทำให้ยุงไปวางไข่เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโ
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
ในวันอังคาร ที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2565 ตัวแทนนักเรียนได้ออกมารณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก จากนั้นท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ และข้อดีของการไม่สูบบุหรี่
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
ในวันจันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยครูวิราตรี บุญเชย หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ประสงค์รับวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลวังทรายพูน อ.วังทร
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 65