ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.พิจิตร นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการธีรวัช อุดคำมี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรมางการศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
โดยดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร มอบหมายให้ นายพนม ไชยพรพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ บุคลากรในสังกัด สพม.พิจิตร นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา " ปีทองของการนิเทศเชิงบูรณาการ โดย ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน '' เพื่อคำนึงถึงคุณภาพของห้องเรียนที่มีคุณภาพของครูและผู้เรียน โดยครูจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียน หรือ นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
คณะครู และบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยาขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนิเทศทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้คำแนะนำและมาให้กำลังใจในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 34 ครั้ง