ติดต่อเรา
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
105 หมู่ 2 ถนนเขาทราย-วังทอง   ตำบลหนองพระ  อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
เบอร์โทรศัพท์ 056-619855
Email : Wangsaipoon2011@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/profile.php?id=100002322832522


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2/@16.3287448,100.5707101,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30dffee320a6da73:0x9201b3a0ebb60dab!8m2!3d16.3287448!4d100.5728988