รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
105 หมู่ 2 ถนนเขาทราย-วังทอง   ตำบลหนองพระ  อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180
เบอร์โทรศัพท์ 056-619855 เบอร์แฟกส์ 056-619855
Email : Wangsaipoon2011@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :